Trenere, sportslig utvalg

Trenere:
Barnehagegruppe 1-2 klasse 3-6 klasse jenter 3-6 klasse gutter 7 klasse +
Solveig Sørlie Kristian Alderslyst Stig Aldor Vennestrøm Leder Furnes ski: Simen Larsen Svein Ove Hjellødegård
47 99 66 91 95 70 98 88 99 27 72 27 95 25 37 29 90 11 79 75
solveigsoerlie1@gmail.com kristian@alderslyst.no stig.aldor.vennestrom@consis.no simen_larsen_92@hotmail.com s-o-h@online.no
sveinovehjell@gmail.com
Stian Kvarstad Jørn Ødegård Johannes Almås Ole Martin Snesrud
95 85 54 36 91 36 31 68 45 40 44 56 93 61 42 91
Sk74@online.no jornodegarden@hotmail.no johannes.almaas@gmail.com om.snesrud@gmail.com
Espen Andersen Nina Petterson Lars Sanberg
95 33 37 72 97 77 29 07  99 41 30 60
espenande@hotmail.com kreativperson@gmail.com larssandberg69@gmail.com
Frode Haugli Inger Ropphaugen Knut Jørgen Stramrud
47 25 95 83 99 15 70 08 90 79 48 22
frode@brdal-regnskap.no inger@ropphaugen.no kn-stra@online.no
Pål Sverre Mausethagen
97 05 82 95
paalsmausethagen@hotmail.com
Anne Sagstuen Nysæther
99 16 86 60
AnneSagstuen.Nysaether@eidsivaenergi.no
Ekstra trenere: Leder Nybygda ski: Sportslig leder Nybygda ski:
Simen Robsam Johannes Hovde Heidi Elisabeth Sørlie Stein Olav Snesrud
97 07 84 40 94 89 39 00 94 13 33 13 95 82 35 05
simen@brelektro.no j-hovde@online.no heidielisabethsorlie@gmail.com osnesrud@online.no
Per Vollum Hilde G. P.
90 73 57 94 48 12 26 26
per.vollum@dahl.no hildegp@online.no