12 år og oppover

Trenere:

Svein Ove Hjellødegård og Ole Martin Snesrud, og Erik Brenden.