Styret

Leder :  Geir Mauseth – geir@nybygda.no – 91 14 85 87

Sporstlig Leder: Stein Olav Snesrud – osnesrud@online.no – 95 82 35 05

Sekretær: Konstituerer seg selv

Kasserer: Marit Lysestøl

Styremedlem: Erik Fridtun Brenden – erik@nybygda.no

Styremedlem/Kjøkken : Anita Hjellødegård

Styremedlem/Løyper : Lars Bekkevold