Skilisens

Norges Skiforbund er opptatt av at alle som er ute på ski skal ha en god forsikring om uhellet først er ute. Med skilisens får du den beste forsikring ved idrettsskade både i trening og i konkurranse.

Skilisens er påkrevet for utøvere fra fylte 13 år for å kunne delta i terminfestede skirenn, og nytt lisensår starter 1. oktober.

Ved spørsmål om skilisens, ta kontakt pr epost:   skilisens@skiforbundet.no

Lenke til skoforbundets sider om lisens: Skilisens (skiforbundet.no)

Skilisensen er en idrettsskadeforsikring  som gjelder på terminfestede skirenn, men som også gjelder på trening. Skal du konkurrere i flere skirenn som står i vår terminliste, anbefaler NSF årslisens. For å kunne kjøpe årslisens må du være medlem i en klubb tilsuttet Norges Skiforbund.

Skilisens erstatter ikke en reiseforsikring. Husk at reiseforsikringen må dekke den idrettsaktiviteten du utfører.  

Utøvere vil finne betalingsinformasjon på sin side på www.minidrett.no for lisensen. Årslisens for hver sesong varer fra 1. oktober til 30. september, og gjelder fra betalingsdato. 

Årslisensen for sesongen er tilgjengelig for betaling i september , og er gyldig til 30. september året etter.  Det gjøres oppmerksom på at det kan bli gjort enkelte justeringer i forsikringsdekningen fra 1. januar . I så fall vil nærmere informasjon bli gitt senest i løpet av januar samme år.

 Årslisens Utvidet årslisens
Langrenn 340 kr

 880 kr

 

 

ENGANGSLISENS

Ønsker du kun å kjøpe lisens for et aktuelt skirenn kan du gjøre det, og det betales på Vippsnummer 770064. NB! Navn på deltaker og hvilke arrangement må skrives i meldingsfeltet. Ved påmelding via iSonen og EQ-timing skal engangslisens betales ved påmelding og ikke via Vipps. 

For løpere 13 – 25 år koster engangslisensen kr 63 (2024).
For løpere som er 26 år og eldre koster engangslisensen kr 165 (2024).

For deltagere i trimklasser med og uten tidtaking koster engangslisens kr. 63 (2024).

QR-kode for engangslisens:

 

SUPPORT

Ved spørsmål om skilisens, ta kontakt pr epost:   skilisens@skiforbundet.no