Vi har godt med parkeringsplass i umiddelbar nærhet. Til vanlig benyttes plassene ved stadionbygg og klubbhus, her er plass til ca 200 biler. Ved større arrangement kan vi lage rom for ytterligere ca 800 biler.