Instrukser til funksjonærer

INSTRUKS TIL KJØKKENFUNKSJONÆRER:

 • Alle som har kjøkken-vakt skal ha med seg 1 kake hver.
 • Oppmøte kl. 17.00 for alle.
 • Alle må bidra i oppryddingen.
 • Gratis kaffe og vaffel på funksjonærer når de er på vakt.
 • Bytt vakt med en annen på lista dersom oppsatt dato ikke passer. Gi beskjed til rennleder om evt. bytte.

INSTRUKS TIL RENNFUNKSJONÆRER:

 • Oppmøte kl. 17.00 for alle.
 • Gå rett inn på klubbhuset og hent deg funksjonærvest først.
 • Kontakt rennleder ved spørsmål og beskjeder.
 • Rennleder skal sitte inne i tidtakerbua og trykke tid under rennet.
 • Registrerer skal dele ut startnummer først og stå ute ved mål streken og trykke ved mål gang.
 • Dere som skal stå ute må kle dere godt.
 • Alle må starte med en gang og rigge opp til skirenn.
 • Alle må hjelpe til med opprydding, ingen drar før alle er ferdig.
 • Detaljert instruks henger inne i tidtaker-bua.
 • Gratis kaffe og vaffel på funksjonærer når de er på vakt.