SMÅTROLL GRUPPA (2-4 ÅR)

De bruker skilekebakken til fri lek og aking. Fokus på balanse og mestring. Utfordringen med å komme seg opp og kjøre løypa ned uten å falle er vanskelighetsgrad nok. Det er ofte store ferdighetsforskjeller på gruppa og alle barn på denne gruppen skal ha med seg en voksen hver under hele timen.

Trenerene er der for å motivere og legge opp enkle aktiviteter.

Trener: Solveig Sørlie og Per Morten Engebakken annen hver mandag.