9-11 års GRUPPA

Gruppa oppdeles i gutter og jenter.

–       Trenere:

Kristian Alderslyst, Anne Nysæther, Inger Rophaugen, Frode Haugli, (Lene Nyhus)