Fra stadion er løypene knyttet sammen med løypenettet til Vollkoia Turløyper, som igjen henger sammen med et stort nettverk av løyper på Hedmarksvidda. Blåmyrkoia og Sankt Olav er yndede turmål, men du kan også fortsette helt til Sjusjøen om du vil. For å se status på løypekjøringen se www.skisporet.no