Skigruppa sine aktiviteter er hovedsakelig fra etter høstferien og gjennom vinteren. På våren og i sommer halvåret er det noe aktivitet i form av terrengløp og felles turer i nærmiljøet.

Treningen med ski foregår fra desember til april

Det er treningsgrupper fra siste året man går i barnehagen. Alle treningene gjennomføres sammen med Furnes Skiløperforening.

Hovedsakelig er aktiviteten delt i følgende grupper.

6-8 år

9-10 år

11-12 år

13-16år.

For Junior samarbeider vi med naboklubber for å få til ett større miljø