Vårt anlegg har gjennomgått en betydelig oppgradering de senere år, både i form av nytt stadionbygg i 2019, ny lysløype på 5 km og nye konkurranseløyper av internasjonal standard i lengder fra sprint til 7,5 km. Løypene er også knyttet til turløypenettet på Hedmarksvidda. Lysløypa blir kjørt fra snøen kommer om høsten, mens konkurranseløypene prepareres i henhold til planlagt bruk. Stadionbygget inneholder renntekniske rom (tidtaking, speaker, jury m.m), kiosk/kjøkken og toaletter

Nybygda er relativt snøsikkert fra juletider til april, og anlegget står rimelig klart for bruk. Vi kan stille opp som reservearena for arrangementer som mangler snø på kort varsel.

 

Løypekart for forskjellige løyper finnes nedenfor, vær obs på at konkurranseløypene ikke er preparert om det ikke er planlagt bruk.