Vårt anlegg har gjennomgått en betydelig oppgradering de senere år, både i form av nytt stadionbygg i 2019, ny lysløype på 5 km og nye FIS godkjente konkurranseløyper i sløyfer fra sprint til 10 km. Løypene er også knyttet til turløypenettet på Hedmarksvidda.

Lysløypa blir kjørt fra snøen kommer om høsten. Når løypene er oppkjørt kan lysløypa skrues på. Bryter ved ytterdøra på Stadionbygget skrur på lyset i 90min. Etter kl 21:00 er lyset slukket.

Konkurranseløypene prepareres i henhold til planlagt bruk.

Stadionbygget inneholder renntekniske rom (tidtaking, speaker, jury m.m), kiosk/kjøkken og toaletter

Nybygda er relativt snøsikkert fra juletider til april, og anlegget står rimelig klart for bruk. Viu har også snøproduksjonsanlegg til en sløyfe på 2,5km. Vi kan stille opp som reservearena for arrangementer som mangler snø på kort varsel.

Løypekart for forskjellige løyper finnes nedenfor, vær obs på at konkurranseløypene ikke er preparert om det ikke er planlagt bruk.