Navn Rolle Telefon
Johannes Hovde Leder 948 93 900
Geir Mauseth Nestleder 911 48 587
Eirik Storslett Sekretær 402 17 907
Marit Lysestøl Kasserer 456 70 725
Grete Øksdahl Styremedlem 915 55 084