Navn Rolle Telefon
Johannes Hovde Leder 948 93 900
Geir Mauseth Nestleder 911 48 587
Eirik Storslett Sekretær 402 17 907
Tor Ingar Botten Kasserer 934 50 908
Erik Fridtun Brenden Styremedlem 991 07 473